Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Смірнов В.М., Головань В.П., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. Розрахунки з’єднань деталей машин

  • Файл формата djvu
  • размером 2,27 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Смірнов В.М., Головань В.П., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А. Розрахунки з’єднань деталей машин
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2013. — 132 с.
Наведено загальні відомості, основні розрахункові формули зварних, заклепкових, паяних, клейових, нарізних, шпонкових, шліцьових та штифтових з’єднань, задачі для самостійного розв’язання, відповіді до них та словник технічних термінів.
Основний зміст навчального посібника складається із восьми розділів. У першому розділі наведені загальні відомості про зварні з’єднання, основні розрахункові формули стикових і кутових швів, рекомендації до вибору допустимих напружень.
У другому розділі наведені загальні відомості про заклепкові з’єднання, рекомендації до вибору до-пустимих напружень заклепкових швів, методика розрахунку міцних та щільноміцних заклепкових швів.
Третій розділ містить загальні відомості про паяні з’єднання, допустимі напруження та формули для розрахунку з’єднань.
Четвертий розділ містить загальні відомості про клейові з’єднання, допустимі напруження та формули для розрахунку з’єднань.
У п’ятому розділі наведені загальні відомості про нарізні з’єднання, формули для розрахунку на міцність стрижня болта (гвинта) при різних випадках навантаження та групи болтів, матеріали кріпильних деталей та допустимі напруження.
Шостий розділ містить загальні відомості про шпонкові з’єднання, матеріали і допустимі напруження, основні розрахункові формули.
Сьомий розділ містить загальні відомості про шліцьові з’єднання, розрахункові формули з’єднань на міцність.
Восьмий розділ містить загальні відомості про штифтові з’єднання, розрахункові формули на міцність штифтів.
У кожному розділі наведені приклади розрахунку з’єднань. До прикладів надаються не тільки відповіді, а також обґрунтування методики розрахунку, стислі висновки змістовного характеру.
Після кожного розділу пропонуються задачі для самостійного розв’язання. Задачі побудовані за принципом перевірних та проектних розрахунків.
В умовах задач надані всі дані, які необхідні для розв’язання. Для деяких задач необхідно доповнити дані з наведених додаткових таблиць.
У навчальному посібнику наведені також відповіді до задач та словник технічних термінів.
Практика розв’язання цих задач корисна для розвитку і закріплення навичок до самостійного логічного мислення, творчого оволодіння матеріалом.
Призначено для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.010104 «Професійна освіта».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация