Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Маковій М.Г. Граматика української мови в таблицях

  • Файл формата pdf
  • размером 231,04 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Маковій М.Г. Граматика української мови в таблицях
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2012. — 24 с.
Запропоновані граматичні таблиці допоможуть студентам- іноземцям вдосконалити знання з української мови. Пропоноване видання призначено для практичних занять з іноземними студентами всіх спеціальностей, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови, й складається з 29 граматичних таблиць.
У граматичних таблицях подано довідковий матеріал про основні зразки словозміни іменних частин мови і дієслова. Запропонований матеріал допоможе студентам краще засвоїти основні граматичні правила словозмін, активізує їх самостійну роботу та вдосконалить
володіння українською мовою.
Посібник для іноземних студентів усіх спеціальностей, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”.
Загальні положення
Граматичні таблиці

Частини мови
Іменник (рід іменників)
Число іменників
Відмінки
Відмінювання іменників (називний відмінок)
Відмінювання іменників (родовий відмінок)
Відмінювання іменників (давальний відмінок)
Відмінювання іменників (знахідний відмінок)
Відмінювання іменників (орудний відмінок)
Відмінювання іменників (місцевий відмінок)
Відмінювання іменників (кличний відмінок)
Відмінювання прикметників, присвійних займенників (наш, ваш, їхній), питальних займенників (який, котрий), означальних займенників (крім увесь, весь) та порядкових числівників*
Відмінювання прикметників
Відмінювання особових займенників та зворотного займенника себе
Відмінювання присвійних, вказівних, питальних займенників та означального займенника весь (увесь, весь)
Відмінювання кількісних числівників один, одно (одне), одні
Відмінювання кількісних числівників два, дві, три,чотири, п'ять, шість, сім, вісім та збірного числівника обидва (обидві)
Відмінювання кількісних числівників п'ятдесят, двісті, п'ятсот
Дієслово (теперішній час)
Дієслова руху
Дієвідмінювання дієслів руху
Відмінювання дієслів дати, їсти, бути, відповісти у теперішньому часі
Дієслово (майбутній час)
Відмінювання дієслів у минулому часі
Дієслово (наказовий спосіб)
Утворення дієприкметників недоконаного виду
Утворення дієприкметників доконаного виду суфікс (-л-)
Творення дієприкметників доконаного виду (суфікси: -н-, -т-)
Дієприслівники недоконаного виду
Дієприслівники доконаного виду
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация