Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Абрамчук О.В., Зозуля І.Є., Лепко Г.В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу

  • Файл формата pdf
  • размером 846,91 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Абрамчук О.В., Зозуля І.Є., Лепко Г.В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с.
Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної лексики та лексико-граматичних конструкцій в навчальній та науково-професійній сферах спілкування.
Матеріал навчального посібника зорієнтований на всі сфери професійного спілкування, визначена загальна спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти, теоретичний та практичний матеріал з урахуванням майбутнього фаху студента.
У посібнику пропонуються завдання для активізації опірних знань, опанування нової термінологічної лексики, повторення навчального матеріалу, а також тестові завдання для самоконтролю та самоперевірки.
Навчальний матеріал кожної теми чітко структурований, що сприяє осмисленню студен-тами інформації, організації закріплення і засвоєння, контролю за ходом і результатами засвоєння, управлінню пізнавальною і практичною діяльністю.
Навчальний посібник актуалізує словниковий запас студентів з метою поліпшення мовної компетенції у сфері професійної діяльності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация