Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка

  • Файл формата djvu
  • размером 6,13 МБ
Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка
Підручник. За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2007. — 703 с.
Автори підручника ставили собі за мету дати студентам базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, показати соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їх сильні сторони та обмеженість, узагальнити здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки. Кожна суттєва макроекономічна проблема розглядаєтья всебічно, з позицій різних економічних шкіл та напрямів. Особлива увага приділяється кейнсіанству та неокласичним підходам до економічного аналізу. У додатках наводяться таблиці з основними макроекономічними показниками розвитку економіки України в роки незалежності.
Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей.
Предмет, методи та функції макроекономіки.
Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, продуктів і доходів.
Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
Сукупний попит і сукупна пропозиція.
Споживання, заощадження та інвестиції.
Модель мультиплікатора-акселератора.
Національний ринок благ та його рівновага.
Ринок грошей і проблеми його рівноваги.
Національний ринок праці та його взаємодія з товарним і грошовим ринком.
Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку.
Макроекономічна нестабільність: Інфляція та безробіття.
Економічне зростання.
Держава в системі макроекономічного регулювання.
Грошово-кредитна політика.
Фіскальна політика.
Макроекономічна політика у відкритій економіці.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.