Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пеньков В.О. Геодезія (модуль 4 Інженерна геодезія)

  • Файл формата djvu
  • размером 2,22 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пеньков В.О. Геодезія (модуль 4 Інженерна геодезія)
Конспект лекцій. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. — 95 с.
Конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій.
Вступ
Топографо-геодезичне забезпечення проектновишукувальних робіт

Загальні відомості з інженерної геодезії
Предмет і завдання інженерної геодезії та зв’язок з іншими дисциплінами геодезичного забезпечення будівельної галузі.
Види інженерно-геодезичних робіт
Основні принципи інженерно-геодезичного проектування споруд
Види і завдання інженерних вишукувань
Технологія вишукування будівельних майданчиків
Технологія геодезичного забезпечення проектування лінійних споруд
Топографо-геодезичне забезпечення трасування лінійних споруд
Топографо-геодезичне забезпечення камерального трасування лінійних споруд
Топографо-геодезичні роботи при польовому трасуванні лінійних споруд
Топографо-геодезичне забезпечення проектування автомобільних доріг
Камеральне проектування автомобільних доріг
Способи розмічування осей криволінійних споруд
Способи розмічування осей криволінійних споруд
Детальне розмічування кругових кривих в плані
Спосіб прямокутних координат
Спосіб продовжених хорд
Спосіб вільної станції
Інженерно-геодезичне забезпечення будівництва
Організація інженерно-геодезичних розмічувальних робіт
Інженерно-геодезичне проектування
Класифікація осей будинків і споруд в плані
Проект виконання геодезичних робіт (ПВГР)
Будівельна сітка
Система припусків у будівництві
Організація інженерно-геодезичних розмічувальних робіт
Геодезична підготовка проекту
Норми точності виконання геодезичних розмічувальних робіт у період будівництва
Технологія геодезичних розмічувальних робіт
Завдання та зміст геодезичних розмічувальних робіт
Елементи геодезичних розмічувальних робіт
Побудова горизонтального проектного кута
Побудова лінії заданої довжини
Побудова точок з проектною висотою
Методи геодезичних розмічувальних робіт1
Пряма і зворотна геодезичні задачі
Метод полярних координат
Метод прямокутних координат
Метод кутових засічок
Метод лінійних засічок
Розмічування точки зворотною кутовою засічкою
Розмічування точки у створі
Методи розмічування споруд по висоті
Побудова на місцевості лінії із заданим ухилом
Геодезичні роботи при зведенні будинків і споруд
Завдання геодезичної служби в підготовчий період
Побудова обноски і винесення на обноску осей
Геодезичне забезпечення земляних робіт
Геодезичні роботи при зведенні фундаментів
Геодезична підготовка монтажних горизонтів
Геодезичні роботи при монтажі елементів будівельних конструкцій
Встановлення і вивірення елементів конструкцій у плані
Встановлення і вивірення конструкцій за вертикаллю
Геодезичні роботи при плануванні та забудові міських територій
Принципи планування міських територій Складання проекту і розмічування червоних ліній
Елементи вертикального планування
Виконавчі знімання
Геодезичні спостереження за деформаціями інженерних споруд

Види та зміст геодезичних спостережень за деформаціями споруд
Вимірювання осідань інженерних споруд
Вимірювання горизонтальних зміщень конструкцій споруд
Спостереження за нахилом, зсувами інженерних споруд та тріщинами
Техніка безпеки при виконанні геодезичних робіт на будівельному об’єкті
Список рекомендованих джерел
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация