Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів

  • Файл формата zip
  • размером 6,36 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 378 с.
Вступ. Соціально-економічні процеси країни як об’єкт прогнозування.
Основні поняття, сутність, цілі і проблеми.
Методологія прогнозування соціально-економічних процесів.
Структура прогнозування розвитку національної економіки.
Моделі соціально-економічного прогнозування.
Прогнозування економічного зростання.
Динамічна модель Кейнса. Модель Самуельсона-Хікса.
Виробнича функція.
Модель Солоу. Трихсекторна модель економічного зростання.
Прогнозування структури національної економіки.
Лінійна статична міжгалузева модель.
Прогнозування динаміки коефіцієнтів МГБ.
Динамічні багатогалузеві моделі.
Прогнозування економічної нестабільності.
Прогнозування інфляції.
Прогнозування зайнятості та безробіття.
Прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку країни.
Загальна характеристика комплексних економетричних моделей прогнозування.
Складні макромоделі комплексного соціально-економічного розвитку країни.
Основні поняття про лінійні параметричні моделі часових рядів і властивості їхньої загальної моделі.
Процеси ковзної середньої ( -процеси).
Авторегресійні процеси ( -процеси).
Змішані АRМА- та АRІМА-процеси.
Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса.
Прогнозування часових рядів методами згладжування.
Прогнозування тенденції часового ряду за середніми характеристиками.
Прогнозування тенденції часового ряду за аналітичними методами.
Прогнозування тенденції часового ряду за алгоритмічними методами.
Особливості прогнозування тренд-сезонних процесів.
Методи фільтрації сезонної компоненти часового ряду.
Моделі прогнозування сезонних процесів.
Економетричні методи прогнозування.
Прогнозування на основі багатофакторних регресійних моделей.
Прогнозування на основі VAR моделей.
Застосування в прогнозуванні моделей коригування помилки.
Застосування в прогнозуванні моделей лонгітюдних даних.
Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування.
Методи індивідуальної й колективної експертизи.
Процедура проведення експертизи й аналіз експертних оцінок.
Критерії визначення якісного прогнозу.
Побудова комбінованого прогнозу.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация