Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Степанов Є.М. Російське мовлення Одеси

  • Файл формата pdf
  • размером 1,88 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Степанов Є.М. Російське мовлення Одеси
Одеса: Астропринт, 2004. — 496 с.
Монографія є першою науковою спробою мовного портретування Одеси. Книга висвітлює фонетичні, лексичні, словотвірні, фразеологічні та граматичні особливості функціонування російської мови в Одесі в умовах поліетнічної колонізації міста. У цій науковій розвідці розкрито причини та шляхи творення, визначено етапи функціонування одеського міського койне — соціально-територіального різновиду сучасної російської мови, який є засобом міжетнічного повсякденного спілкування одеситів у широкому діапазоні комунікативних сфер і основою формування у другій половині XIX ст. одеської російської мовленнєвої норми. У монографії показано напрями і форми міжмовної взаємодії у великому багатомовному колоніальному місті, виявлено лінгвістичні та позалінгвістичні фактори впливу на формування мовної картини світу одесита.
Книга розрахована на філологів, соціологів, істориків, краєзнавців, урбанознавців, культурологів, фахівців і студентів, а також на одеситів, не байдужих до долі свого міста.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация