Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Смолік А.І. і інш. Культуралогія. Гісторыя культуры

  • Файл формата pdf
  • размером 8,66 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Смолік А.І. і інш. Культуралогія. Гісторыя культуры
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па культуралагічных і мастацтвазнаўчых спецыяльнасцях. — Мінск: БДУКМ, 2009. — 311 с.
Раскрываюцца гістарычныя тыпы культуры, прынцыпы і крытэрыі тыпалагізацыі культур, высвятляюцца агульныя рысы розных тыпаў і відаў культур, а таксама вылучаюцца непаў-торныя, адметныя асаблівасці кожнай культуры.
У дапаможніку змешчаны таксама разнастайны ілюстрацыйны матэрыял: малюнкі, выявы дзеячаў культуры замежжа і Беларусі, артэфакты культуры. У электронную версію, акрамя відэарада, магчыма ўводзіць гукарад і мультымедыйныя прадукты.
Для выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў і тых, хто цікавіцца культуралогіяй як сукупнасцю ведаў аб інтэлектуальных і мастацкіх дасягненнях чалавецтва.
Тыпалогія культуры.
Культура першабытнага грамадства.
Культура старажытных грамадстваў.
Культура Егіпта.
Антычныя культуры.
Культурная спадчына старажытнарымскай цывілізацыі.
Культура Кітая.
Культура Старажытнай Індыі.
Культура Візантыі.
Сярэдневяковая культура.
Культура эпохі Адраджэння.
Культура Новага часу.
Сучасная культура.
Слоўнік паняццяў і катэгорый гісторыі культуры.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация