Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Adamski A. Media w analogowym i cyfrowym świecie: wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej

  • Файл формата djvu
  • размером 4,77 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Adamski A. Media w analogowym i cyfrowym świecie: wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. — 410 s. — ISBN 9788371519246.
Rozprawa zawiera opis stanu mediów na granicy świata analogowego i cyfrowego. Podstawą rozważań Autora jest bardzo bogata literatura naukowa i fachowa światowa i kompletna krajowa, także rozliczne drukowane źródła. Warstwa dokumentacyjna rozprawy uwidoczniona w obfitych przypisach, nie tylko dokumentacyjnych, ale także analizujących wątki poboczne, nie mieszczące się w toku głównych wywodów, została ulokowana w czytelnym zestawieniu na końcu pracy.
Praca napisana jest komunikatywnym językiem, co nie oznacza, iżby Autor nie posługiwał się charakterystyczną dla tej dyscypliny terminologią (co jest szczególnie skomplikowane przy omawianiu problematyki technicznej, od której Autor nie ucieka). Zwracam uwagę na niebanalne brzmienie tytułów i śródtytułów rozdziałów. Podziwiam Autora, który jako humanista potrafi kompetentnie poruszać się w obszarze technologii opisywanych zjawisk. Te elementy, ale przede wszystkim ładunek intelektualny zawarty w ocenianym tekście oraz sposób prezentowania problemów i konstrukcja dzieła lokują je oczywiście w rzędzie prac naukowych, które mają szczególne walory dydaktyczne w tym sensie, że mogą być z pożytkiem wykorzystywane w procesie dydaktycznym na poziomie uniwersyteckim.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация