Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Горлачук В.В., Семенчук І.М., Анисенко О.В., Лавриньов П.Г. Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з дисципліни Геодезія на тему Теодолітна зйомка

  • Файл формата djvu
  • размером 612,17 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Горлачук В.В., Семенчук І.М., Анисенко О.В., Лавриньов П.Г. Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з дисципліни Геодезія на тему Теодолітна зйомка
Методичні рекомендації. — Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧДУ імені Петра Могили), 2018. — 28 с. — ISSN 1811-492Х.
Пропоновані методичні рекомендації призначені для студентів першого курсу, що навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».
Рекомендації охоплюють методику до практичної роботи за темою «Теодолітна зйомка»: планової кутовимірювальної зйомки місцевості, коли відстані вимірюють мірною стрічкою, а горизонтальні кути за допомогою теодоліта.
Уся інформація в методичних рекомендаціях спрямована на набуття студентами професійної компетенції щодо обчислювальної обробки польових геодезичних вимірів, складання плану теодолітного знімання, його викреслювання та оформлення, обчислення площ аналітичним способом.
Загальні положення
Обчислювальна обробка матеріалів теодолітної зйомки

Обчислювальна обробка журналу теодолітної зйомки
Складання схеми теодолітних ходів
Розв’язання оберненої геодезичної задачі
Обчислення координат точок теодолітного полігона
Ув’язка кутів теодолітного полігона
Обчислення дирекційних кутів сторін полігона
Обчислення та ув’язка приростів координат
Обчислення координат точок теодолітного полігона
Обчислення недоступної для вимірювання стрічкою віддалі
Обчислювальна обробка діагонального ходу
Ув’язка кутів діагонального ходу
Обчислення дирекційних кутів сторін діагонального ходу
Обчислення і ув’язка приростів координат діагонального ходу
Обчислення координат точок діагонального ходу
Складання плану теодолітного знімання
Побудова координатної сітки
Нанесення на план точок за координатами
Нанесення ситуації на план. Оформлення плану
Обчислення площі полігона за координатами його вершин
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация