Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бойко О.П. Філософія. Частина 1. Історія світової та української філософії: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бойко О.П. Філософія. Частина 1. Історія світової та української філософії: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 112 с.
Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Призначений для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання.
Посібник містить типову навчальну програму курсу Філософія, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (плани занять та методичні рекомендації щодо їх підготовки, список додаткової та основної літератури, короткий термінологічний словник, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, доповідей та повідомлень, контрольні питання для самоперевірки, проблемні питання та питання для дискусій, тестові завдання), додатковий матеріал (питання для підготовки студентів до іспиту).
Вступ до філософії
Філософія як форма духовного освоєння світу
Основні етапи та течії в історії філософської думки
Філософія Стародавнього світу
Західноєвропейська середньовічна філософія та філософія доби Відродження
Європейська класична філософія Нового часу та епохи Просвітництва (XVII-XVIII ст. )
Особливості та значення німецької класичної філософії
Сучасна філософська думка
Становлення та розвиток філософської думки в Україні
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация