Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бакум З.П., Городецька В.А., Суховенко Н.І. Українська мова для студентів-іноземців (рівень С1). Частина 2

  • Файл формата djvu
  • размером 2,13 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бакум З.П., Городецька В.А., Суховенко Н.І. Українська мова для студентів-іноземців (рівень С1). Частина 2
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2013. – 98 с.
У навчальному посібнику подано завдання, пов’язані з компресію тексту (тези, анотування, реферування тощо), запропоновано комплекс вправ для актуалізації знань із фонетики, лексикології, граматики української мови, що сприяє формуванню україномовної особистості (розвиток мовної, мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної компетентностей).
Посібник призначений для студентів-іноземців (рівень С1), викладачів української мови як іноземної.
Змістовий модуль Синтаксис простого ускладненого речення. Реферат-резюме
Практичні заняття:

Відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Анотація тексту з використанням мов-них кліше. Дніпропетровщина
Лексичні засоби зв’язку. Ділові папери. Резюме. Видатні українці
Заміна відокремленого означення, вираженого дієприкметниковим зворотом, підрядними означальними реченнями. Реферування. Економіка. Інформаційні технології
Складнопідрядне речення з підрядним означальним. Реферат-резюме. Економіка. Гірнича справа
Дієприслівник як форма дієслова. Утворення і вживання дієприслівника. Складання власного мікротексту на матеріалі художньої літератури. Леся Українка
Дієприслівник як форма дієслова. Утворення і вживання дієприслівника. Складання власного мікротексту на матеріалі художньої літератури. Іван Франко
Дієприслівниковий зворот. Складання мікротексту. Гірнича справа. Будівництво
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация