Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Городецька В.А., Малюга Н.М. Українська мова як іноземна

  • Файл формата djvu
  • размером 15,51 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Городецька В.А., Малюга Н.М. Українська мова як іноземна
Навчальний посібник для студентів- іноземців. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, Вид. Р. А. Козлов, 2018. – 388 с. — ISBN 978-617-7643-06-6.
Запропонована система подачі навчального матеріалу з української мови як іноземної дозволяє засвоїти орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, лексичні, стилістичні норми, основи української граматики, оволодіти паремійним багатством української мови, формує базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Уміщені завдання, зокрема й пов’язані з компресією тексту (тези, анотування, реферування тощо), сприяють формуванню україномовної особистості (розвиток мовної, мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної компетентностей). Зміст навчального матеріалу розподілено на тематичні блоки, кожен з яких уміщує комунікативні теми. Комунікативні теми мають однакову структуру, супроводжуються ілюстративним матеріалом, перекладним українсько-англійським словником. Ураховано синтагматичні зв’язки між одиницями одного рівня (звуками в слові, словами в реченні тощо); парадигматичні (спеціальний розгляд одиниць одного рівня, наприклад, установлення смислових відношень між лексичними одиницями, граматичними категоріями, формами слова тощо) та ієрархічні (підпорядкування одиниць мови різних рівнів) відношення.
Посібник розрахований на студентів-іноземців, а також викладачів української мови як іноземної.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация