Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зінчук Т., Куцмус Н. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів

  • Файл формата pdf
  • размером 7,26 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Київ: Центр учбової літератури, 2017. — 352 c.
У монографії, на основі сучасних теоретико-методологічних підходів до проблем забезпечення інклюзивного розвитку економіки, досліджено особливості функціонування сільської економіки під впливом глобалізаційних викликів та з урахуванням європейського і міжнародного досвіду щодо формування основних засад аграрної політики. Розкрито значення інклюзивного зростання для сільської економіки та досліджено особливості європейської моделі сільського розвитку. Особливого значення набули сучасні тренди сільської економіки з акцентуванням на механізми розвитку земельних відносин, трудового потенціалу, гендерних особливостей, біоекономіки, органічного виробництва агропродовольчої продукції тощо. Окремими питаннями висвітлено аспекти обліку та контролю організації та інституційного забезпечення сільського підприємництва.
Монографія буде корисною для науковців та працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Видання здійснено в рамках реалізації проекту Міністерства освіти і науки України (Наказ № 1296 від 31.10.2016 р.) «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи».
Авторський колектив: д.е.н., проф. Зінчук Т. О. (передмова, п. 1.4, пп. 2.3, 2.4), к.е.н. Усюк Т. В. (п. 1.1, пп. 4.1, 4.2), к.е.н. Данкевич В. Є. (п. 1.2, п. 3.2, п. 4.5), к.е.н., доц. Ковальчук О. Д. (п. 1.3, п. 2.1), к.е.н., Куцмус Н. М. (п. 1.5, п. 2.2, п. 3.4), к.е.н., доц. Прокопчук О. А. (п. 2.5, п. 3.1), аспірант Фаріон Л. В. (п. 2.6), к.е.н. Котенко Н. М. (п. 3.1), к.е.н., доц. Горбачова І. В. (п. 3.3), д.е.н., проф. Ткачук В. І. (п. 3.5), к.е.н. Яремова М. І. (п. 3.6), д.е.н., проф. Скидан О. В. (п. 3.7), к.е.н. Пивовар П. В. (пп. 4.3, 4.4), к.е.н., доц. Левківська Л. М. (п. 4.6), к.е.н., доц. Савченко Н. М. (п. 5.1), к.е.н., доц. Савченко Р. О. (пп. 5.2, 5.3)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация