Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Dróbka Norbert, Szymański Karol. Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Dróbka Norbert, Szymański Karol. Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego
Wydanie dwudzieste. — Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. — 303 s. — ISBN 83-02-05788-6. — (in Polish).
Niniejszy zbiór zadań przeznaczany jest głównie dla uczniów ostatnich klas liceum lub technikum oraz tych wszystkich, którzy chcą ugruntować swe wiadomości z matematyki. W "Zbiorze" zamieszczone są zadania ze wszystkich działów programu matematyki klasy III i IV liceum, oprócz zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Każdy paragraf poprzedzony jest wykazem definicji i twierdzeń dotyczących danego działu programu. Wyjątek stanowią paragrafy rozdziału I i II. W tym przypadku wykaz definicji i twierdzeń zamieściliśmy na początku rozdziału. Sądzimy, ze odpowiedzi do większości zadań oraz rozwiązania lub wskazówki do zadań trudniejszych stanowić będą pomoc przy samodzielnym powtarzaniu materiału. Opracowując "Zbiór" korzystaliśmy z dostępnych nam zbiorów zadań w języku polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация