Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Begmatov A. Birinchi tartibli chiziqli, Bernulli va Rikkati hamdato’la differensialli tenglamalar

  • Файл формата pdf
  • размером 168,73 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Begmatov A. Birinchi tartibli chiziqli, Bernulli va Rikkati hamdato’la differensialli tenglamalar
Amaliy mashg‘ulot darsida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash bo’yicha uslubiy qo’llanma. — Samarqand: SamISI, 2011. — 22 b.

Ushbu uslubiy qo‘llanmada “Birinchi tartibli chiziqli, Bernulli va Rikkati hamda to’la differensialli tenglamalar” mavzusi amaliy mashg‘ulot darsida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo‘llab o‘qitish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Qo‘llanmadan “Birinchi tartibli chiziqli, Bernulli va Rikkati hamda to’la differensialli tenglamalar” mavzusi amaliy mashg‘ulotini tashkil etish va o‘tkazishda foydalanish mumkin.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация