Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Анацький А.С. Конспект лекцій з дисципліни Біохімія для студентів спеціальності 6.051401 Промислова біотехнологія

  • Файл формата pdf
  • размером 7,52 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Анацький А.С. Конспект лекцій з дисципліни Біохімія для студентів спеціальності 6.051401 Промислова біотехнологія
Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2015. — 121 с.
В конспекті лекцій наведено характеристику основних класів біоорганічних сполук, їх фізико-хімічні властивості, фізіолого-біохімічне значення. Висвітлено основні поняття обміну речовин в живій матерії, схеми метаболізму амінокислот, білків, вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот в живих організмах різного рівня організації.
Вступ. Хімічний склад живої матерії.
Амінокислоти.
Білки.
Вуглеводи та їх похідні.
Ліпіди та їх похідні.
Нуклеїнові кислоти.
Біосинтез білків.
Вітаміни. Мінеральні елементи.
Ферменти.
Кінетика ферментативних реакцій.
Обмін речовин. Біологічне окислення.
Цикл трикарбонових кислот.
Метаболізм вуглеводів.
Метаболізм ліпідів.
Метаболізм амінокислот.
Метаболізм нуклеотидів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация