Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В. Технічне креслення. Розробка робочих креслеників деталей за креслеником загального виду

  • Файл формата djvu
  • размером 2,00 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В. Технічне креслення. Розробка робочих креслеників деталей за креслеником загального виду
Навчальний посібник. — Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. — 150 с.
Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 142 «Енергетичне ма-шинобудування», 143 «Атомна енергетика» та 144 «Теплоенергетика».
У навчальному посібнику висвітлені питання, що пов’язані з читанням та деталюванням креслеників загального виду. Розглянуто методику та особливості деталювання креслеників загального виду, на-ведено загальні рекомендації щодо виконання робочих креслеників типових деталей.
Методику самостійної роботи над цим розділом курсу інженерної графіки та технічного креслення проілюстровано на прикладі кресленика з'єднувального клапана. Для контролю якості засвоєння ма-теріалу наведено низку креслеників загального виду, що можуть бути запропоновані студентам як контрольні завдання для читання та деталювання.
Посібник містить витяг із стандартів на більшість конструктивних та технологічних елементів, необ-хідних для виконання робочих креслеників деталей.
Наведено приклади виконання робочих креслеників типових деталей. Навчальний посібник призна-чений для студентів технічних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация