Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Інженерна графіка. Навчальні завдання

  • Файл формата djvu
  • размером 3,10 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. Інженерна графіка. Навчальні завдання
Навчальний посібник. — Київ: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2018. — 64 с.
Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 142 «Енергетичне ма-шинобудування», 143 «Атомна енергетика» та 144 «Теплоенергетика».
В навчальному посібнику представлені короткі теоретичні відомости, домашні та аудиторні завдання по всіх темах дисципліни “Інженерна графіка”, які передбачені навчальною програмою цієї дисципліни.
Цей навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс нарисної геометрії за скоро-ченою програмою.
Нарисна геометрія належить до дисциплін, що складають основу інженерної освіти. У цьому курсі вивчають методи зображень просторових форм на площині та способи графічного розв’язання позиційних та метричних задач за плоскими зображеннями об’єктів. Крім того, вивчення нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення, яке є необхідним для творчої діяльності будь-якого інженера. Тому засвоєння основ нарисної геометрії студентами має велике значення для їх наступної інженерної діяльності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация