Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гринь Ю.В., Манаева Г.С. Українська мова. Аудіювання лекцій за фахом з використанням мультимедійних презентацій

  • Файл формата djvu
  • размером 1,98 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гринь Ю.В., Манаева Г.С. Українська мова. Аудіювання лекцій за фахом з використанням мультимедійних презентацій
Методичний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 103 с.

Методичний посібник для викладачів, які викладають слухачам-іноземним громадянам довузівського етапу підготовки.
Методичний посібник з аудіювання лекцій за фахом з використанням мультимедійних презентацій є частиною комплексу навчально-методичних матеріалів з української мови для іноземних громадян довузівського етапу навчання. У посібнику розроблена та подана чітка схема проведення лекцій з використанням мультимедійних презентацій.
З цією метою на довузівському етапі було створено посібник з навчання аудіюванню лекцій з фахової мови, який складається з 10 навчальних лекцій різного рівня складності та завдань до них. Разом з тим, на основних факультетах більшість лекцій мають синкретичний характер: розповідь викладача супроводжується мультимедійною презентацію. Таким чином, поєднується зорове та слухове сприйняття матеріалу, що, безумовно, сприяє кращому розумінню та засвоєнню навчального матеріалу. Але до такого формату лекцій теж треба готувати заздалегідь. Саме з цією метою був розроблений супровідний курс мультимедійних презентацій до навчальних лекцій.
Лекції № 1-7 містять велику передтекстову роботу: презентація нових лексичних одиниць та лексико-граматичних конструкцій, робота з фрагментами лекції, знаходження головної інформації фрагментів та відповіді на питання тощо. Використання мультимедійного супроводу дозволяє подавати переклад нових слів трьома мовами (англійська, французька, іспанська), допомагає візуалізувати складні медико-біологічні поняття та перевіряти правильність виконання завдань (рубрика «Перевірте себе!»).
Лекції № 8-10 методично наближені до лекцій, що читаються на основних факультетах, тому вони подаються викладачем без попередньої передтекстової роботи. У ході лекції на слайди виводиться переклад нових лексичних одиниць, а також наочні матеріали за темою (малюнки, схеми, таблиці, відеозаписи тощо).
Рекомендуються для викладачів, які працюють з іноземцями на довузівському етапі навчання мовних кафедр нефілологічних ЗВО та центрів підготовки іноземних громадян.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация