Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Грінченко Б. (упоряд.) Словарь української мови

  • Файл формата djvu
  • размером 101,51 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Грінченко Б. (упоряд.) Словарь української мови
Київ: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1958. — 2198 с.
Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотомеханічним способом.
Словник української мови являє собою цінну лексикографічну пам’ятку. Цей двомовний – українсько-російський – словник (у своїй основі перекладного типу) має до 68 тисяч реєстрових слів і є першим в українській лексикографії великим зібранням лексичних фондів української мови з перекладом включених до нього слів на російську мову (значно рідше – з тлумаченням значення слоза російською мовою) і здебільшого з відповідним українським ілюстративним текстом до кожного з поданих значень слова. В реєстрі словника представлена лексика як літературної мови XIX ст. і фольклору, так і більшості українських діалектів. Словник досить широко подає українську фразеологію, часто з поясненням її походження.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация