Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Брандиски К. и др. Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с PSpice OrCad 16.3

  • Файл формата pdf
  • размером 18,15 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Брандиски К. и др. Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с PSpice OrCad 16.3
Учебно пособие. Издателство -Технически университет, София, България, 2012 г., 263 с. (На български език).
Ръководството е предназначено за разработка на курсови задачи по дисциплините Теоретична електротехника и Теория на електрическите вериги. Разгледано е решаването на постояннотокови задачи, задачи от честотен анализ, Фурие анализ и преходни процеси в линейни и нелинейни електрически вериги.
Пособието е предназначено за студентите от факултетите Автоматика, Електронна техника и технологии, Телекомуникации, Компютърни системи и управление, Авиационна техника и технологии, и Електротехнически факултет при Технически университет - София, но може да бъде в помощ и на всички интересуващи се от приложението на системи за автоматизация на проектирането Eda в електрониката и електротехниката.
Основно съдържание:
- Общи сведения за програмния пакет Orcad 16.3 demo;
- Начално ръководство за работа с PSpice;
- Примери от анализ на линейни вериги с Orcad 16.3;
- Примери от анализ на нелинейни вериги с Orcad demo 16.3 ;
- Допълнителни възможности за анализ на електрически вериги с Orcad PSpice;
- Примерни варианти на курсови работи.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация