Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ганева Н. и др. Ръководство по основи на инженерното проектиране

  • Файл формата pdf
  • размером 26,70 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ганева Н. и др. Ръководство по основи на инженерното проектиране
Учебно пособие. — Технически университет, София, България, 2009. — 186 с. (На български език).
Ръководството за упражнения съдържа курсовите задачи, които студентите от факултети по телекомуникации, компютри и електроника разработват в рамките на дисциплината "Основи на инженерното проектиране". за всяка курсова задача са дадени цели на задачата, задания, предварителни сведения, необходими за изясняване характера на задачата, указания за изпълнението й, примерно изпълнение.
Съдържание:
Курсова задача - електрически схеми;
Курсова задача - евристични методи I;
Курсова задача - проектиране на детайли и механични съединения;
Курсова задача - проектиране на електросъединения за обемен монтаж;
Курсова задача - инженерен анализ на изделие;
Курсова задача - евристични методи II;
Курсова задача - проектиранe на електрoтехническо изделие;
Кyрсова задача - проектиране на електронно изделие.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация