Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Брандиски К. и др. Ръководство за семинарни упражнения по теоретична електротехника - част I

  • Файл формата pdf
  • размером 11,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Брандиски К. и др. Ръководство за семинарни упражнения по теоретична електротехника - част I
Учебно пособие. — Кинг, София, България, 2004. — 263 с. (На български език).
Ръководството включва задачи от следните раздели на теорията на линейните електрически вериги със съсредоточени параметри: основни закони и преобразуване на електрически вериги; методи за анализ на електрически вериги и теореми за електрически вериги; вериги с индуктивни връзки; трифазни вериги; четириполюсници; резонансни явления; периодични несинусоидални режими; преходни процеси; вериги със зависими източници и с операционни усилватели; решаване на задачи по теоретична електротехника с използване на MATLAB.
Ръководството е предназначено за студентите от Технически университет - София.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация