Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Колосов О.Є. Технологія пакування та зберігання пакованої продукції

  • Файл формата djvu
  • размером 936,88 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Колосов О.Є. Технологія пакування та зберігання пакованої продукції
Навчальний посібник. — Київ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ «КПІ») ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 68 с.
Навчальний посібник для підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», спеціалізацією «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування».
Призначення посібника – закріпити та поглибити теоретичний програмний матеріал, оволодіти тео-ретичними практично-розрахунковими навичками роботи шляхом розрахунково-експериментального дослідження полімерних плівкових пакувальних матеріалів. Також важливим результатом виконання практикуму є підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.
Посібник містить описи 3-х комплексних тем. У темі 1 висвітлюються теоретичні питання щодо процесу масопереносу в полімерних пакувальних системах як основи для проектування пакувальних матеріалів з необхідними бар'єрними властивостями. Тема 2 присвячена розгляду факторів, що впливають на проникність полімерної плівкової упаковки. У темі 3 досліджено особливості прогнозу-вання на базі математичного моделювання терміну придатності продукту, упакованого в полімерну упаковку.
У кінці кожної теми подається список літератури, в якій більш детально розглянуті питання до пред-ставленої тематики. Для якісного виконання роботи і самоконтролю студентів запропоновані контрольні запитання до кожної представленої теми. У кінці практикуму наведено перелік рекомендованої літератури до усіх тем.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация