Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій
Харків: ХНАМГ, 2004. — 114 с.
Конспект лекцій рекомендовано для вивчення студентами спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” курсу “Економіка підприємства”. В конспекті надано основні теми курсу за типовою навчальною програмою для економічних факультетів вищих навчальних закладів. Програмні теоретичні питання курсу охоплюють аспекти діяльності підприємства як первинної ланки національної економіки.
Вступ до курсу “Економіка підприємства".
Міське господарство у структурі суспільного виробництва.
Підприємство як суб`єкт господарювання.
Підприємство як основна сучасна форма господарювання.
Управління підприємством.
Виробничі фонди підприємства.
Оборотні кошти.
Нематеріальні ресурси та активи.
Трудові ресурси.
Інвестиційні ресурси.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация