Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Марков И. Метод на крайните елементи

  • Файл формата pdf
  • размером 7,97 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Марков И. Метод на крайните елементи
Учебно пособие. — София: Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2014. — 260 с.
За студенти от строителният факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия.
Основно съдържание:
- тримерна 3D задача на теорията на еластичността;
- равнинна задача на теорията на еластичността;
- енергетични теореми и принципи в строителната механика;
- вариационен метод на Риц;
- едномерна апроксимация;
- двумерен 2D равнинен четириъгълен кръен елемент;
- обобщение за цялата област;
- числено интегриране;
- изчисляване на основните вектори и матрици;
- едномерна апроксимация от по-висок ред;
- равнинни рамки;
- огъване на греди с отчитане на ъгловите деформации;
- трансформация на координатната система;
- рамки с безкрайно корави зони;
- огъване на плочи;
- въведение в динамичния анализ;
- особености при моделиране на конструкции, чрез метода на крайните елементи.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация