Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чудопалова К.Г., Шевчук Т.І. Україна: історія й сучасність. Украина: история и современность

  • Файл формата djvu
  • размером 4,92 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чудопалова К.Г., Шевчук Т.І. Україна: історія й сучасність. Украина: история и современность
Навчальний посібник. — Київ: Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 337 с.
Навчальний посібник з вивчального читання для іноземних студентів.
Навчальний посібник «Україна: історія й сучасність. Украина: история и современность» призначений для іноземних студентівнефілологів просунутого етапу навчання.
Навчальний посібник є двомовним і складається з чотирьох тематичних частин («Сторінками історії», «Україна сьогодні», «Біографія міст – біографія країни», «Народний побут, звичаї й обряди»), що містять 20 ілюстрованих текстів і знайомлять студентів з історією, культурою, традиціями й ментальністю українського народу, довідкових матеріалів з граматики й методичних рекомендацій для викладача. Мета посібника – розвиток умінь вивчального читання, комунікативної й країнознавчої компетенцій студентів-іноземців, які вивчають українську й російську мови.
Двомовний українсько-російський навчальний посібник складається з чотирьох тематичних частин (« Сторінками історії», «Україна сьогодні», «Біографія міст – біографія країни», «Народний побут, звичаї й обряди»), що включають 20 ілюстрованих текстів, які описують історію, сьогодення, культурні традиції та звичаї українського народу, а також систему лексико-граматичних завдань до них. Тексти супроводжуються передтекстовими, притекстовими й післятекстовими завданнями, метою яких є формування навичок і розвиток умінь вивчального читання, усного й писемного мовлення, підготовка іноземних студентів до читання неадаптованих текстів. Посібник може бути використаний у роботі з іноземними студентами-нефілологами 1-4 курсів різних профілів і форм навчання вищих навчальних закладів України, а також зі слухачами короткострокових курсів.
Учебное пособие по изучающему чтению для иностранных студентов.
Двуязычное украинско-русское учебное пособие для иностранных студентов состоит из четырех тематических частей («По страницам истории», «Украина сегодня», «Биография городов – биография страны», «Народный быт, обычаи и обряды»), включающих 20 иллюстрированных текстов, которые рассказывают об истории, современности, культурных традициях и обычаях украинского народа, а также систему лексико-грамматических заданий к ним. Тексты сопровождаются предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми заданиями, целью которых является формирование навыков и развитие умений изучающего чтения, устной и письменной речи, подготовка иностранных студентов к чтению неадаптированных текстов. Пособие может быть использовано в работе с иностранными студентами-нефилологами 1-4 курсов высших учебных заведений Украины разных профилей и форм обучения, а также со слушателями краткосрочных курсов.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация