Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Meyendorff John. Teologia bizantyjska. Historia i doktryna

  • Файл формата pdf
  • размером 1,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Meyendorff John. Teologia bizantyjska. Historia i doktryna
Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1984. — 312 s. — ISBN 83-211-0451-7.
Książka Meyendorffa jest doskonałym wprowadzeniem w ducha i świat pojęć teologii bizantyjskiej. W części pierwszej swego dzieła autor przedstawia opis głównych tendencji historycznych w Kościele wschodnim; część druga zaś, będąca zwięzłym zarysem całokształtu problematyki teologii bizantyjskiej, zawiera analizę rozwoju idei teologicznych w Bizancjum. „Celem tej książki — jak pisze J. Meyendorff — jest opis kategorii myśli teologicznej kształtowanych w ramach chrześcijańskiej cywilizacji bizantyjskiej, jej filozofii życia, liturgii i sztuki oraz utrzymujących się we współczesnej ortodoksji wschodniej."
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация