Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови

  • Файл формата pdf
  • размером 821,55 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови
Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, переробл. і випр. — Київ: НАДУ при Президентові України, 2014. — 124 с. — ISBN 966-619-204-7.
У навчальному посібнику “Практичний курс української мови” у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень.
Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв’язного мовлення та основам пунктуації.
Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация