Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Слинько Іларіон, Гуйванюк Ніна, Кобилянська Марія. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання

  • Файл формата pdf
  • размером 41,03 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Слинько Іларіон, Гуйванюк Ніна, Кобилянська Марія. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання
Київ: Вища школа, 1994. — 670 с.
Подано синхронний опис синтаксису сучасної української мови, а також критичний огляд літератури з проблемних питань. Особливу увагу приділено визначенню основних синтаксичних одиниць. Синтаксичні поняття розглядаються не лише з формально-граматичного, а й з семантичного і комунікативного поглядів. Наведено нове трактування парадигм простих і складних речень. Певну увагу приділено міжсхемним та міжрівневим дериваційним зв’язкам простих і складних речень. Для полегшення сприймання матеріалу найновіша наукова термінологія часто зіставляється з традиційною.
Для студентів філологічних факультетів університетів. Може з користю послугувати філологам-дослідникам та викладачам-лінгвістам.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация