Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Грицина В.І. Практикум з культури фахового мовлення для студентів-біологів

  • Файл формата djvu
  • размером 255,12 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Грицина В.І. Практикум з культури фахового мовлення для студентів-біологів
Практикум. — Херсон: Херсонський державний університет, 2017. — 37 с.
Практикум має на меті допомогти студентам ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови, практично оволодіти ними, підвищити рівень культури усного й писемного мовлення. Запропоноване видання призначене майбутнім фахівцям у галузі біології, тому значну увагу в ньому приділено роботі над вимовою, написанням, творенням граматичних форм та уживанням біологічної лексики. Завдання згруповані за розділами, що відбивають різні види мовних норм: акцентуаційні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, і побудовані таким чином, щоб охопити випадки, у яких мовці найчастіше порушують літературні норми.
Вправи можуть бути використані як в аудиторіях для роботи на практичних заняттях, так і для самостійної роботи студентів.
Передмова
Вступ
Правильність як основа культури мовлення

Акцентуаційні норми
Орфоепічні норми
Лексичні норми
Орфографічні норми
Морфологічні норми
Синтаксичні норми
Пунктуаційні норми
Мовний етикет
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация