Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Олексенко В.П., Чабан Н.І. Українська мова (для іноземних студентів). Збірник фахових текстів із завданнями для забезпечення контролю навчальних досягнень студентів факультету економіки і менеджменту

  • Файл формата djvu
  • размером 261,90 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Олексенко В.П., Чабан Н.І. Українська мова (для іноземних студентів). Збірник фахових текстів із завданнями для забезпечення контролю навчальних досягнень студентів факультету економіки і менеджменту
Збірник текстів. — Херсон: Херсонський державний університет, 2016. — 35 с.
Збірник фахових текстів розроблено у відповідності до робочої програми дисципліни «Українська мова (для іноземних студентів)» для студентів 1-4 курсів денної форми навчання факультету економіки і менеджменту. Метою збірника фахових текстів є вироблення в студентів практичних умінь і навичок роботи з фаховими текстами всіх субстилів наукового стилю – власне наукового, науково-навчального, науково-популярного, професійно-виробничого. Запропоновані тексти розраховані на студентів, які мають відповідну фахову підготовку до сприйняття наукової інформації та знання з української мови. Такий вид роботи дозволяє здійснити контроль сформованості вмінь аналізувати науковий текст професійного спрямування на різних мовних рівнях
Передмова
Фахові тексти із завданнями економічного напряму
Тексти № 1-15
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация