Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Грушецький С.М., Бендера І.М., Козаченко О.В. та ін. Технічний сервіс в АПК

  • Файл формата djvu
  • размером 11,88 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Грушецький С.М., Бендера І.М., Козаченко О.В. та ін. Технічний сервіс в АПК
Навчальний посібник. — Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, ФОП Сисин Я.І., 2014. — 680 c. — ISBN 978-617-7052-23-3.
Грушецький С.М., Бендера І.М., Козаченко О.В., Михайлович Я.М., Сорокін С.П., Кюрчев С.В., Шокарев О.М., Залужний В.І.
У навчальному посібнику приведена програма і методика вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК» на освітньо- кваліфікаційному рівні «Бакалавр» з напрямку підготовки: «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» для спеціальностей «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та «Обладнання лісового комплексу» у вищих навчальних закладах. Приведено спеціальний довідковий матеріал та зразки програм, лекції, методичні матеріали для проведення лабораторно-практичних занять, програмні питання для атестації, набір письмових екзаменаційних питань, збірник тестових завдань, збірник інженерних задач, методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань і самостійної роботи, програмне комп’ютерне, мультимедійне і технічне забезпечення дисципліни. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів аграрної освіти.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация