Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чорнокінь В.Я. Инженерно-геодезичний моніторинг деформацийних процесів на екологонебезпечних територіях і інженерних спорудах

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чорнокінь В.Я. Инженерно-геодезичний моніторинг деформацийних процесів на екологонебезпечних територіях і інженерних спорудах
Автореф.дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук. Спец-ть 05.24.01-геодезія. Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. Наук. кер проф. Баран Петро Іванович. –Київ, 2002.-20 с., 1 табл., 2 рис., 10 опубл.праць.
Загальна характеристика роботи
Зміст роботи
Основні принципи і підходи до створення геодинамічного і будівельного моніторингу з використанням інженерно-геодезичних даних
Величини припустимих середніх квадратичних похибок інженерно–геодезичних вимірювань на зсувах
Дослідження методів і точності побудови інженерно-геодезичної основи для спостережень за деформаційними процесами. Основи обгрунтування і розрахунку точності геодезичної мережі для вивчення деформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки
Розподіл похибок вимірювання сторін GPS-методом до і після врівноваження мережі геодинамічного полігону Чорнобильської АЕС (ГДП ЧАЕС)
Розподіл похибок орієнтування сторін GPS після врівноваження мережі вимірів на ГДП ЧАЕС
Моделювання з використанням комп’ютерних програм ”Топоград“ та ”Інвент-ГРАД“ на:1) витягнутих і ламаних ходах; 2) системах 3-х ходів з одним і 4-х ходів з двома вузловими пунктами; 3) системах ходів, які спираються на 3 опорних пункти, формують 6 полігонів і 12 вузлових пунктів
Розробка і впровадження новітніх інженерно-геодезичних методів в практику спостережень за деформаційними процесами геологічного середовища та інженерних споруд
Висновки (10)
Список працьб, опублікованих за темою дисертації(10)
Анотації(3)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация