Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пилипенко П.П., Горелікова В.В., Ващук О.М. Геодезія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту

  • Файл формата djvu
  • размером 2,34 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пилипенко П.П., Горелікова В.В., Ващук О.М. Геодезія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту
Методичні вказівки. — Житомир: Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ), 2014. — 145 с.
В даних методичних вказівках наведено зміст курсового проекту з курсу «Геодезія», індивідуальні варіанти для виконання практичної частини та приклади їх виконання і оформлення, а також подано список рекомендованої літератури для виконання теоретичних та практичних завдань. Метою даних методичних вказівок є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих при вивченні курсу геодезія та отримання навичок при розв’язуванні геодезичних задач та формування професійно значущих якостей спеціаліста.
Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050301 «Гірництво».
Вступ
Загальні відомості про курсовий проект
Розрахункова частина

Визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:10000 за заданими географічними координатами
Обчислення координат пунктів розімкнутого теодолітного ходу
Обчислення висот пунктів ходу геометричного нівелювання. Побудова поздовжнього профілю
Рельєф та його зображення на картах
Приклад розрахунків до курсового проекту
Визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:10000 за заданими географічними координатами
Обчислення координат пунктів розімкнутого теодолітного ходу
Обчислення висот пунктів ходу геометричного нівелювання. Побудова поздовжнього профілю
Рельєф та його зображення на картах
Вимоги до виконання та оформлення курсового проекту
Список рекомендованої літератури
Варіанти завдань до курсового проекту

Визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:10000 за заданими географічними координатами
Обчислення координат пунктів розімкнутого теодолітного ходу
Обчислення висот пунктів ходу геометричного нівелювання. Побудова поздовжнього профілю
Рельєф та його зображення на картах
Додаток 1. Основні написи для текстових документів. Форма 2 та форма 2а
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация