Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи
Дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. .наук. Спец-ть 05.24.01 – геодезія . Нац. ун-т «Львівська політехніка». Наук. кер. проф. Григоренко Анатолій Григорович, доцент Третяк Корнилій Романович.-Львів – 2002 .-147 с.,32 рис і карт.,24 табл., бібл.. 117 назв. Укр. мовою.
Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Методи і результати вивчення геодинамічних процесів на території Європи
Історичні аспекти вивчення вертикальних рухів земної поверхні
Методи дослідження геодинамічних процесів
Геодинамічні полігони Європи
Методичні аспекти карт сучасних вертикальних рухів і деформацій земної поверхні.
Висновки до першого розділу
Дослідження сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем України
Кримський геодинамічний полігон
Карпатський геодинамічний полігон
Геоморфологічні обстеження територій геодинамічних полігонів у Карпатах і Криму. Визначення стійкості висотної основи
Методика складання карт сучасних градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні Кримського півострова та Карпатського регіону
Відбір результатів повторного нівелювання
Cумісне врівноваження значень градієнтів різних епох із врахуванням стійкості реперів
Інтерполяція ізоліній градієнтів вертикальних рухів із врахуванням геометрії тектонічних блоків
Висновки до другого розділу
Оптимізація картографічного відображення сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Європи
Теоретичне обгрунтування критеріїв оптимізації карт ГСВРЗП та СВРЗП
Відображення вертикальних рухів земної поверхні Криму
Відображення вертикальних рухів земної поверхні земної поверхні Карпат
Порівняння інформативності карт градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні Криму і Карпат
Відображення вертикальних рухів земної поверхні рівнинних регіонів
Оптимізація інформативності карт сучасних ГШВРЗП і СВРЗП
Дослідження вертикальних рухів земної поверхні Кавказу та Динарід
Кавказький геодинамічний полігон
Дослідження території Динарід
Висновки до третього розділу
Аналіз карт градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні Карпат із геолого-геофізичними даними
Характеристика глибинної будови і геодинаміки Карпатського регіону
Зіставлення карти градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні з геолого-геофізичними даними території Карпат
Висновки до четвертого розділу
Висновки
Список використаних джерел
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация