Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи
Автореф.дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн.. наук . Спец-ть 05.24.01 – геодезія . Нац. ун-т «Львівська політехніка». Наук. кер. проф. Григоренко Анатолій Григорович, доцент Третяк Корнилій Романович.-Львів – 2002 -20 c.,4 рис-карт, 3 табл., 10 опубл. робіт.Анотації рос. та англ. мовами. Укр. мовою.
Вступ
Актуальність та мета роботи, наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача Загальна характеристика роботи
Основний зміст роботи
Ретроспективний аналіз , етапи вивчення сучасних вертикальних рухів земної поверхні:
Порівняльний аналіз методів представлення сучасних вертикальних рухів земної поверхні
Розробка методики складання карт ГСВРЗП
Дослідження та складання карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні Г СВРЗП гірських систем України (Криму і Карпат)
Оптимізація карт ГСВРЗП і СВРЗП
Методи і результати вивчення геодинамічних процесів на території Європи
Схеми карт ГСВРЗП: а). Кримського і б). Карпатського регіону
Криві залежності інформативності від ступеня фільтрації БД ГСВРЗП
Схеми оптимізованих карт ГСВРЗП Кримського і Карпатського регіону
Порівняння гістограм статистичного розподілу БД: а) Криму (гірський регіон) та б) рівнинної території Східної Європи із ступенем фільтрації
Коефіцієнти нормального розподілу отримані в результаті мінімізації функції (7)
Коефіцієнти регресії a1, a2
Порівняльний аналіз поля сучасних ГСВРЗП Карпатського регіону з особливостями глибинної блокової розломної тектоніки, будови земної кори, неотектоніки та з іншими геофізичними даними (
Висновки(6)
Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації (10)
Анотації
][/i]
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация