Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гусениця А.П. Шандрук П.П. Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки

  • Файл формата pdf
  • размером 2,12 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гусениця А.П. Шандрук П.П. Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки
Навчальний посібник. - Київ: КНУБА, 2002. - 72 с. ISBN 966-627-060-9
Наведено відомості про конструктивні схеми та збірні залізобетонні конструкції сучасних багатоповерхових каркасних будинків, які проектуються і будуються за існуючими нині серіями типових проектів. Наведені детальні розрахунки елементів чотириповерхової поперечної
рами каркасного будинку за 1-ю та 2-ю групою граничних станів. Крім того, наведені приклади задавання вихідних даних для розрахунків на ПЕОМ зусиль в перерізах рами за ПК "Міраж" та програмою РАМА. Призначений для студентів спеціальності
"Промислове і цивільне будівництво".
Передмова
Конструктивні системи та конструкції.
Загальні відомості. Конструктивні системи багатоповерхових каркасних будинків
Сучасні серії каркасних багатоповерхових будинків
Конструкції каркасних будинків міжвидового застосування серій 1.020-1/83 і 1.020.1-4
Конструкції каркасних промислових будинків серій 1.420-12 і 1.420-13
Конструкції каркасних промислових будинків серії 1.420.1-19
Конструкції каркасів двоповерхових промислових будинків серії 1.420 – 8/81
Техніко-економічні показники каркасних будинків
Розрахунок каркасу будинку
Дані для проектування
Розрахункова схема каркасу будинку
Визначення вертикальних навантажень
Уточнення розмірів ригелів і колон
Визначення жорсткостей рами
Розрахунок рами на вертикальні навантаження
Розрахунок рами на вітрові навантаження
Складання таблиць зусиль від усіх навантажень
Розрахунок ригеля крайнього прогону
Визначення поздовжньої арматури в прогоні
Визначення робочої арматури на опорах
Розрахунок міцності похилих перерізів на дію поперечної сили
Геометричні характеристики зведеного перерізу
Визначення втрат попереднього напруження арматури
Розрахунок нормальних перерізів ригеля за утворенням тріщин в стадії виготовлення
Розрахунок нормальних перерізів ригеля за утворенням тріщин в стадії експлуатації
Розрахунок похилих перерізів ригеля за утворенням тріщин в стадії експлуатації
Визначення ширини розкриття нормальних тріщин в стадії експлуатації
Додаткові розрахунки опорної частини ригеля
Розрахунок полиці ригеля на місцевий згин
Розрахунок середньої колони на першому поверсі
Розрахунок колони в площині згину
Розрахунок колони із площини згину
Розрахунок консолі колони
Автоматизовані розрахунки каркасів та їх елементів
Загальні відомості про автоматизацію розрахунків та програмні комплекси
Розрахунок каркасу за ПК "Міраж"
Розрахунок каркасу за програмою РАМА
Додатки
Розрахункові опори важкого бетону
Розрахункові опори та модуль пружності стержневої арматури
Розрахункові опори та модуль пружності дротяної арматури
Коефіцієнти ξ, ζ, αm
Сортамент арматури
Коефіцієнти α і β для розрахунку рам
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация