Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ігошкіна Н.Г. Культурологія мистецтва

  • Файл формата pdf
  • размером 3,64 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ігошкіна Н.Г. Культурологія мистецтва
К.: МАУП, 2005. — 208 с.
У пропонованому посібнику на багатому фактичному і джерельному матеріалі розглядається історія виникнення і розвитку мистецтва з давніх часів до сьогодення. Багато уваги приділяється характеристиці видів мистецтва, а саме: архітектури, живопису, літератури, музики, театру, кінематографа. На прикладі кінематографа аналізується специфіка видоутворення в мистецтві. Досліджується співвідношення естетики і мистецтвознавства, а також проблеми функціонування мистецтва в епоху глобалізації, подається характеристика елітарної і масової культури, аналізуються феномени кічу, Інтернету тощо. Аналізується мистецтво України в різні історичні періоди.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация