Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Srba Ondřej. Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.-20. století)

  • Файл формата pdf
  • размером 36,78 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Srba Ondřej. Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.-20. století)
Univerzita Karlova, 2016. — 454 p.
Publikace poskytuje zájemcům o klasické mongolské písmo podklady k seznámení se s grafickým vývojem rukopisného mongolského písma v období, z něhož pochází většina zachovaných literárních i archivních památek, tj. z období 17. století až první poloviny 20. století. Úvodní část obsahuje uvedení do problematiky vývoje mongolské rukopisné knihy z hlediska vnější podoby rukopisů a kodikologie a chronologizaci paleografického vývoje písma v rukopisech neúřední povahy. Praktická část čítanky obsahuje 37 ukázek z rukopisů od poloviny 17. století do dvacátých let 20. století. Zařazeny jsou rukopisy známých děl mongolské klasické literatury, které doplňuje několik naukových buddhistických textů. Ukázky obsahují faksimile rukopisného textu, transkripci, český překlad, pomocný slovníček a ve vybraných případech komentář k paleografickým zvláštnostem rukopisu. Všechny zařazené rukopisy pocházejí z českých sbírek.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация