Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мельничук Д., Хофман Дж., Городній М. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення

  • Файл формата djvu
  • размером 97,16 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мельничук Д., Хофман Дж., Городній М. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення
К.: Арістей, 2004. — 468 с. — ISBN 966-8458-24-9 (OCR, гіперпосилання).
У сучасних умовах, коли провадиться реформування сільськогосподарського виробництва, якісна оцінка ґрунтів та стратегія їх удобрення є актуальними і необхідними. Вперше використовуючи досвід Генського університету (Бельгія), університету ім. Гумбольдта (Німеччина), Національного та Кримського аграрних університетів (Україна), подається якісна оцінка ґрунтів та стратегія їх удобрення з урахуванням наукових підходів цих країн. Розглядаються моніторинг якості ґрунтів, нові напрями використання результатів моніторингу ґрунтів, особливості використання та удобрення в закритому ґрунті, стратегія “точного" землеробства.
Значний розділ присвячений альтернативному землеробству та охороні навколишнього середовища.
Підручник розрахований на викладачів студентів аграрних, економічних спеціальностей, землеустрою вищих навчальних закладів II—IV рівнів акредитації сільськогосподарських вузів, також може бути використаний біологічними факультетами університетів та спеціалістами АПК.
Вступ
Якість ґрунтів

Визначення поняття якості ґрунтів та земель
Характеристики ґрунту
Узгодження у виборі характеристик ґрунту
Характеристики якості ґрунтів
Основні ґрунти України та їх сільськогосподарське використання
Ґрунти Полісся
Ґрунти Лісостепу
Ґрунти Степу
Ґрунти гірського Криму
Ґрунти Передкарпатського передгір'я
Ґрунти Закарпатського передгір'я
Властивості ґрунту, їх вплив на живлення рослин та застосування добрив
Розрахунок доз хімічних меліорантів
Ґрунт як джерело живлення рослин
Азотний фонд ґрунту і діагностика ефективності застосування азотних добрив
Вміст фосфору у ґрунті й діагностика ефективності фосфорних добрив
Калійний фонд ґрунту і діагностика ефективності калійних добрив
Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель
Моніторинг якості ґрунтів
Моніторинг Ґрунтів та його складові
Програма моніторингу земель
Методи аналізу ґрунтів
Методи визначення макроелементів
Методи визначення мікроелементів
Хімічні, фізичні і біологічні властивості, які впливають на доступність поживних речовин
Інтерпретація результатів аналізів
Аналіз ґрунту з метою моніторингу якості навколишнього середовища
Принципи і цілі аналізів ґрунту з метою моніторингу якості навколишнього середовища
Аналіз ґрунту на потенційну небезпечність макроелементів
Методи аналізу потенційно токсичних мікроелементів
Контроль за накопиченням важких металів у ґрунті та рослинах
Закономірності розподілу і поведінки металів у ґрунті
Надходження важких металів у рослини та їх фітотоксичність
Нормування вмісту важких металів
Способи детоксикації важких металів, техногенно накопичених у ґрунті
Токсична дія важких металів
Діагностика рослин
Основні принципи
Діагностика живлення рослин, прийнята в Україні
Значення і види діагностики живлення рослин
Макро- і мікроелементи у житті рослинного організму та візуальна діагностика живлення
Ґрунтово-рослинна діагностика живлення зернових культур
Шкідливий вплив нестачі окремих елементів
Шкідливий вплив надлишку окремих елементів
Переносні лабораторії для діагностики живлення рослин
Нові підходи у моніторингу ґрунтів
Точне землеробство і дистанційне зондування
Сенсори і методи, що використовуються для дистанційного моніторингу і в точному землеробстві
Зондування властивостей фунту
Зондування вмісту органічної речовини
Зондування вологості ґрунтів
Зондування поживних елементів у ґрунті
Зондування гранулометричного складу, структури та інших фізичних властивостей
Зондування культур під час вегетації для визначення забезпеченості поживними елементами
Зондування показників якості врожаю
Якість сільськогосподарської продукції в Україні
Нові напрямки використання результатів моніторингу ґрунтів
Стратегії використання мінеральних добрив
Класифікація і властивості добрив
Азотні добрива
Фосфорні добрива
Калійні добрива
Комплексні добрива
Мікродобрива
Баланс основних поживних речовин у землеробстві
Планування і розподіл добрив на основі результатів польових дослідів та агрохімічних показників ґрунтів
Роль і значення органічної речовини
Функції органічної речовини ґрунту
Органічні добрива
Підстилковий гній
Рідкий гній
Сапропель
Торф
Пташиний послід
Сеча і гноївка
Зелене добриво
Вермикомпост
Баланс органічної речовини Ґрунту
Системи вирощування і удобрення в закритому ґрунті
Субстрати у закритому ґрунті
Використання ґрунту
Використання шару субстрату
Безґрунтові системи (гідропоніка)
Умови вирощування у теплицях
Системи зрошення
Система удобрення
Взаємодія між кліматичними умовами і умовами життєдіяльності у ризосфері
Якість поживного середовища у закритому ґрунті
Характеристика поживних середовищ
Стандартизація \ оцінка субстратів
Система удобрення у закритому ґрунті
Аналіз (методи й обладнання)
Використання добрив
Діагностика порушень живлення рослин
Поживний режим у гідропонних системах
Характеристика етапів управління поживним режимом
Алгоритм для розрахунку кількості добрив
Органічне землеробство
Основні цілі органічних технологій виробництва і переробки
Системи землеробства і види органічного землеробства
Технології органічного землеробства
Родючість ґрунтів
Аналіз ґрунтів і рослин
Обробіток ґрунту
Сівозміна
Захист рослин від шкідників і хвороб
Агролісомеліорація
Біологічне різноманіття
Альтернативне сільське господарство і якість ґрунтів
Перспективи органічного землеробства
Використання добрив у точному землеробстві
Теоретичні основи
Застосування добрив у точному землеробстві
Інші технології у точному землеробстві
Використання приладу “N-Тестор” на зернових культурах
Удобрення і якість навколишнього середовища
Кругообіг азоту в біосфері
Кругообіг фосфору в біосфері
Якість ґрунтів, закони агрохімії та їх використання
Оптимізаційна модель родючості ґрунтів у інтенсивному землеробстві
Світовий досвід та технології агрохімічного забезпечення
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация