Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII - початок XX століття)

  • Файл формата djvu
  • размером 4,09 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII - початок XX століття)
К.: Генеза, 2000. — 256 с. — ISBN 966-504-073-1.
Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У книзі подано аналіз гносеологічної природи історіографічного знання, понятійного апарату та методи історіографії, досить докладно розглянуто питання історії української історіографії, проаналізовано основні напрями розвитку української історичної думки XVIII ст., процес формування національної історичної науки в Україні.
Підручник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів історичного профілю.
Вступ
Українська історіографія: проблеми теорії та історії

Теорія та методологія історіографії
Сучасна історіографічна ситуація в Україні
Поняття історіографії
Природа історіографії, її місце у процесі історичного пізнання
Історіографія як наукова дисципліна
Історіографія як навчальна дисципліна
Методи історіографії
Понятійний апарат історіографії
Історія української Історіографії
Початкова стадія (кінець 1890-х-1914)
Українська історіографія як галузь наукового дослідження (1914-1923)
Українська історіографія на переломі: від окремої галузі до наукової дисципліни (початок 1920-х - середина 1950-х)
Українська історіографія кінця 50-х - початку 80-х років XX століття: у пошуках власної ідентифікації
Українська історіографія доби другого інтелектуального ренесансу (друга половина 1980-х -1990-ті)
Історіографічний процес в Україні XVIII - початку XX століття
Українська історична думка XVIII - XIX століття

Соціокультурні передумови розвитку: української історіографії XVIII ст.
Ідейно-філософські та наукові впливи Сходу і Заходу на стан духовного життя в Україні
Історичне пізнання та українознавство у XVIII ст.
Історичне письменство в Україні XVIII — початку XIX століття
Барокова історична повість: козацькі літописи
Перші наукові розвідки в історії України
Спроба критичної історії України
Антикварний напрям в українознавстві XVIII століття
Збирання матеріалів побуту та громадського устрою України
Вивчення історії та статистики України
Початок видавничої діяльності
Українська історіографія XIX - XX століття у контексті національного відродження в Україні
Поняття «українське національне відродження»
Проблема періодизації українського національного відродження
Соціальна база українського національного відродження
Специфіка українського національного відродження
Геополітичні відмінності процесу українського національного відродження
Українська історіографія та національне відродження України
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация