Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гуцал К.А. Українська мова за професійним спрямуванням методичні вказівки та завдання до практичних занять

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гуцал К.А. Українська мова за професійним спрямуванням методичні вказівки та завдання до практичних занять
Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Біологія», «Хімія», «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», «Лісове і садово-паркове господарство». — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. — 56 с.
Методичні вказівки та завдання то практичних занять включають плани практичних занять та поради щодо відповідей на питання, завдання для самостійної роботи студентів, російсько-український словник юридичних термінів, орієнтовні, список рекомендованої літератури.
Видання призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Біологія», «Хімія», «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», «Лісове і садово-паркове господарство».
Плани практичних занять:
Державна мова – мова професійного спілкування
Функціональні стилі сучасної української мови у професійному спілкуванні. Норми української мови
Сучасне писемне професійне мовлення.
Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
Українська термінологія у професійному спілкуванні
Лексика професійного мовлення
Іменник у професійному мовленні
Числівник у професійному мовленні
Прикметник у професійному мовленні
Займенник у професійному мовленні
Дієслово у професійному мовленні.
Прислівник у професійному мовленні
Службові частини мови у професійному мовленні
Власні назви у професійному мовленні
Географічні назви у професійному мовленні
Синтаксичні та пунктуаційні норми у професійному мовленні
Культура усного фахового спілкування
Риторика і мистецтво презентації
Етикет службового спілкування
Перелік орієнтовних питань для підсумкового контролю
Література до курсу
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация