Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Верховлюк А.М., Нарівський А.В., Могилатенко В.Г. Технології одержання металів та сплавів для ливарного виробництва

  • Файл формата djvu
  • размером 4,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Верховлюк А.М., Нарівський А.В., Могилатенко В.Г. Технології одержання металів та сплавів для ливарного виробництва
Навчальний посібник. — За ред. академіка НАН України В.Л. Найдека. — К.: Вініченко, 2016. — 224 с.
Представлено теоретичні та практичні рекомендації щодо виробництва чорних, кольорових металів та сплавів на їх основі. Викладено загальні дані про метали, сировинну базу, збагачення, підготовку рудної й вторинної сировини та ін. Розглянуто технології та обладнання для виробництва металів і сплавів. Для фахівців, наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів та студентів.
Вступ.
Загальні відомості про метали.
Класифікація металів.
Фізичні властивості металів.
Хімічні властивості металів.
Взаємодія з елементами-окислювачами.
Взаємодія з водою.
Відношення до кислот.
Взаємодія металів з лугами.
Взаємодія з солями інших металів.
Взаємодія різних металів.
Загальна інформація про методи одержання металів.
Основи виробництва заліза, чавуну та сталі.
Виробництво губчастого заліза.
Одержання чавуну.
Доменний процес.
Вихідні матеріали для виготовлення чавунів у ливарному цеху.
Вогнетривкі матеріали та рекомендації щодо їх використання.
Технологія плавки чавуну у вагранках.
Процес одержання чавуну в індукційних печах.
Виробництво сталі.
Класифікація та маркування сталей.
Конвертерне виробництво сталі.
Виробництво сталі в мартенівських печах.
Виплавка сталі в електропечах.
Позапічне рафінування, розкислення та легування сталі.
Виробництво феросплавів.
Класифікація та призначення феросплавів.
Способи одержання феросплавів.
Печі для виплавки феросплавів.
Процеси одержання феросплавів.
Виробництво феросиліцію.
Виробництво феро- та силікомарганцю.
Виробництво вуглецевого ферохрому.
Виробництво феротитану.
Процес одержання ферованадію.
Виробництво феровольфраму.
Технологічний процес одержання феромолібдену.
Виробництво міді.
Гідрометалургійна переробка мідних руд.
Пірометалургійний спосіб одержання міді.
Збагачення руд та випалювання мідного концентрату.
Технології одержання мідного штейну.
Конвертування мідного штейну.
Рафінування міді.
Сплави на основі міді.
Виробництво алюмінію та його сплавів.
Властивості алюмінію.
Сировина для виробництва алюмінію.
Способи одержання алюмінію.
Процес одержання глинозему з руди.
Виготовлення електроліту.
Електроліз глинозему.
Рафінування алюмінію.
Вплив хімічних елементів на властивості алюмінію.
Сплави на основі алюмінію.
Основи металургії магнію.
Властивості магнію.
Виробництво магнію.
Термічні способи одержання магнію.
Одержання безводного хлориду магнію з руд.
Виробництво магнію електролізом.
Рафінування магнію.
Сплави на основі магнію.
Виробництво цинку.
Властивості цинку та сировини для його одержання.
Способи одержання цинку.
Випалювання цинкових концентратів.
Пірометалургійний спосіб одержання цинку.
Гідрометалургійне виробництво цинку.
Сплави на основі цинку.
Виробництво свинцю.
Властивості свинцю та сировина для його виробництва.
Процеси одержання свинцю.
Металургійні способи одержання свинцю з концентрату.
Відновлювальна плавка чорнового свинцю.
Рафінування чорнового свинцю.
Сплави на основі свинцю.
Виробництво кадмію.
Властивості кадмію.
Виробництво кадмію та сировина для його одержання.
Сплави на основі кадмію.
Металургійні основи одержання нікелю.
Нікелеві руди та їх збагачення.
Процеси одержання нікелю з руд і концентратів.
Гідрометалургійний спосіб переробки сульфідних руд.
Одержання нікелевого концентрату з окислених руд пірометалургійним способом.
Переробка сульфідних мідно-нікелевих руд.
Випалювання нікелевого концентрату.
Електролітичне рафінування чорнового нікелю.
Сплави на основі нікелю.
Металургійні основи виробництва кобальту.
Властивості та використання кобальту.
Способи одержання кобальту.
Процес вилучення кобальту з мідно-нікелевих руд.
Технологія одержання кобальту з окислених нікелевих руд.
Переробка цинкових концентратів.
Переробка піритних концентратів.
Процес одержання металічного кобальту.
Сплави на основі кобальту.
Основи металургії титану.
Сировина для виробництва титану.
Процеси одержання титану.
Виробництво тетрахлориду титану.
Виробництво титанової губки.
Технологія одержання титану високої чистоти.
Сплави на основі титану.
Процеси виробництва тугоплавких металів.
Металургія вольфраму.
Властивості вольфраму.
Сировина для одержання вольфраму та технології її збагачення.
Технологія переробки вольфрамових концентратів на ангідрид.
Виробництво металічного вольфраму.
Сплави на основі вольфраму.
Металургія молібдену.
Властивості молібдену.
Сировина для виробництва молібдену.
Способи переробки молібденових концентратів.
Процеси одержання молібденового порошку й молібдену.
Сплави на основі молібдену.
Способи спеціальної металургії.
Електрошлаковий переплав.
Вакуумно-дуговий і вакуумно-індукційний переплави сплавів.
Процеси плазмово-дугової і плазмово-індукційної плавки металів.
Електронно-променева плавка металів та сплавів.
Електромагнітна обробка металів.
Список літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация