Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Власова Н.О., Жарко І.В. Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Власова Н.О., Жарко І.В. Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі
Навч. посібник для студ. екон. спец. / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. — Харків, 2002. — 192 с. : іл.
У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методологічні підходи до планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі. Особливу увагу приділено проблемі підвищення ефективності використання трудових ресурсів у взаємозв’язку із основними показниками діяльності підприємств, а також питанням аналізу та плануванню показників з праці в Україні. Розкриваються основні поняття та категорії, що характеризують працю, трудові ресурси, сучасні проблеми їхнього формування та використання на підприємствах роздрібної торгівлі, а також показано місце і роль трудових ресурсів в умовах формування і функціонування ринкових відносин.
Посібник пропонується студентам економіко-торговельних навчальних закладів, які вивчають економіку та планування діяльності підприємства.
Вступ.
Поняття про працю та її організацію на підприємстві.
Підприємство – суб'єкт господарсько-фінансових відносин на ринку праці.
Поняття і категорії праці.
Різновиди і форми прояву праці.
Організація праці.
Трудові ресурси підприємства торгівлі.
Трудові ресурси - найважливіший виробничий фактор підприємств торгівлі.
Економічний механізм формування і використання трудових ресурсів підприємств торгівлі.
Особливості використання трудових ресурсів підприємств торгівлі в сучасних умовах.
Продуктивність та ефективність праці.
Продуктивність праці працівників торгового підприємства.
Ефективність праці: поняття, вихідні характеристики.
Ефективність використання трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі.
Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі.
Оптимізація трудових ресурсів підприємств торгівлі.
Планування трудових ресурсів підприємств торгівлі як фактор підвищення ефективності праці.
Методичні підходи до планування чисельності працівників підприємств роздрібної торгівлі.
Терміни і поняття.
Питання для повторення й обговорення.
Тестовий контроль.
Список літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация