Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Жарко І.В. Внутрішній економічний механізм підприємства

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Жарко І.В. Внутрішній економічний механізм підприємства
Учебное пособие. - Харьков, 2008. - 120 стр.
Дисципліна Внутрішній економічний механізм підприємства вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.
Підприємство є складною виробничою системою, між елементами (підрозділами) якої існують певні зв'язки, опосередковані економічними інтересами. .
У процесі діяльності підприємства всі його підрозділи вступають у двосторонні вертикальні та горизонтальні відносини (зв'язки), які набирають певних економічних форм (договори, планування) і здійснюються за допомогою відповідних методів (контроль, оцінювання діяльності, заохочення і матеріальна відповідальність та ін. ). Упорядковану систему форм і методів управління підрозділами та організація відносин між ними називають внутрішнім економічним механізмом підприємства.
Мета вивчення дисципліни - оволодіти знаннями про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. .
Навчальний курс передбачає послідовний розгляд передумов і форм функціонування внутрішнього економічного механізму, планування, контролю, оцінки та стимулювання діяльності підрозділів, а також методичних основ аналізу й оптимізації операційної системи, що безпосередньо стосуються діяльності структурних одиниць підприємства.
Вступ.
Передумови функціонування внутрішнього економічного механізму.
Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства.
Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму.
Внутрішні ціни та методи їх формування.
Планування діяльності підрозділів підприємства.
Система та порядок планування.
Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування.
Планування витрат.
Контроль, оцінка та стимулювання діяльності.
Контроль і оцінка діяльності.
Механізм стимулювання.
Матеріальна відповідальність за результати роботи.
Методичні основи аналізу та оптимізації операційної системи підприємства.
Аналіз системи витрати – випуск – прибуток.
Регулювання та оцінка виробничих запасів.
Адаптація операційної системи до зміни її завантаження.
Рекомендована література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация