Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Багнюк А., Стародубець В. Філософія. Частина 4. Практичні завдання

  • Файл формата pdf
  • размером 2,40 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Багнюк А., Стародубець В. Філософія. Частина 4. Практичні завдання
Філософія Ч. 4. Практичні завдання. – Тернопіль: Видавець Стародубець, 2005. – 416 с.
Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу “Філософія” для вищих навчальних закладів.
За своєю формою та структурою він є поєднанням елементів навчально-методичних та навчально-наочних матеріалів, що поширює можливості його використання як в підготовці лекцій, так і у вивченні програмового матеріалу, в підготовці до семінарських занять, а також у самостійній роботі студентів.
Пояснювальна записка
Предмет філософії
Філософія Cтародавнього світу: східна та західна
парадигми
Філософія Cередньовіччя
Філософія Відродження
Філософія Нового Часу
Німецька класична філософія
Сучасна світова філософія
Українська філософія: докласична доба
Українська філософія: класична доба
Українська філософія: сучасний етап
Буття і його форми
Просторово-часова структура буття.
Діалектика, її категорії та закони
Буття і свобода людини
Буття як діяльність
Життя і його сенс
Свідомість як ідеальна діяльність
Пізнання та істина
Рівні пізнання
Форми і методи пізнання
Пізнання як творчість
Соціальна філософія: зміст і проблеми
Особа і суспільство
Суспільство як соціальний організм і процес
Суспільне виробництво
Етнос і етногенез
Духовні основи суспільства
Сучасний світ: проблеми і перспективи
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация