Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Багнюк А., Стародубець В. Філософія. Частина 3. Семінарські заняття

  • Файл формата pdf
  • размером 4,12 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Багнюк А., Стародубець В. Філософія. Частина 3. Семінарські заняття
Тернопіль: Видавець Стародубець, 2005. — 304 с.
Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу “Філософія” для вищих навчальних закладів.
За своєю формою та структурою він є поєднанням елементів навчально-методичних та навчально-наочних матеріалів, що поширює можливості його використання як в підготовці лекцій, так і у вивченні програмового матеріалу, в підготовці до семінарських занять, а також у самостійній роботі студентів.
Пояснювальна записка
Предмет філософії
Філософія Стародавнього світу: східна парадигма
Філософія Стародавнього світу: західна парадигма
Філософія епохи Середньовіччя
Філософія епохи Відродження
Філософія Нового часу
Німецька класична філософія
Сучасна зарубіжна філософія
Українська філософія: докласична доба
Українська філософія: класична доба
Українська філософія: сучасний етап
Буття, його форми і структура
Буття як діяльність і свобода людини
Сенс життя як філософська проблема
Свідомість як ідеальна діяльність
Процес пізнання та істина
Рівні, форми і методи пізнання
Пізнання як творчий процес
Людина як предмет соціальної філософії
Суспільство як організм і процес
Суспільне виробництво: структура і проблеми
Духовні основи суспільства
Етногенез і націотворення
Сенс історії та соціальний прогрес
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация