Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Магістеріум. Археологічні студії 2017 №67

  • Файл формата pdf
  • размером 26,06 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Магістеріум. Археологічні студії 2017 №67
Київ: Києво-Могилянська академія, 2017. — 137 с.
Головним фаховим виданням кафедри археології НаУКМА є «Маґістеріум. Археологічні студії», вісім випусків якого вже вийшли друком. Черговий збірник містить тексти доповідей, виголошених на ХIV конференції кафедри археології НаУКМА «Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2016», що пройшла 27 січня 2016 р. в рамках щорічної загальноуніверситетської конференції «Дні науки в НаУКМА».
Замість передмови. Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА (Л. Залізняк).
Первісна археологія.
Шевченко Т. О. Чопінги-відбійники стоянки Андріївка 4: поліфункціональність чи реутилізація?
Залізняк Л. Л., Томашевський А. П., Переверзєв С. В., Сорокун А. А., Хоптинець І. М. Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі.
Радомський І. С. Кам’яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі.
Клочко В. І. Івонівський скарб і проблема «дністровської» міді.
Рудь В. С. Чечельницькі імпорти та наслідування в Майданецькому: постановка проблеми.
Отрощенко В. В. Образний ряд карпато-мікенського орнаментального стилю.
Скіфська доба.
Шелехань О. В. Скіфська клинкова зброя в працях археологів київської школи.
Крютченко О. О. Працезатрати на зведення лісостепових городищ скіфського часу.
Бєлопольська О. А. Культурна біографія артефакту: скіфський казан.
Грицик Ю. О. Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку.
Беліменко А. О. Сировинні бази бронзових виробів могильника салтівської культури Суха Гомільша.
Кублій М. В. Питання продуктового забезпечення скіфського городищатСеверинівка за результатами остеологічного аналізу матеріалу з розкопок 2015 року.
Історіографія.
Цеунов І. А. Дослідження палеолітичних пам’яток широкими площами в радянській Україні на межі 20–30-х рр. ХХ ст.
Шатіло Л. О. Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії.
Котенко В. В. Дослідження археологічної кераміки у 40-ві роки ХХ ст. в Україні.
Черкаська Д. В. Участь Л. М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР.
Борисова Т. А., Борисов А. В., Борисов Д. В. Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам’яток Повисуння.
Залізняк Л. Л. Овруцька околична шляхта та проблема початку україногенези.
Рецензії.
Фігурний Ю. С. Героїчний символ Київської Русі. Рец. на: Конча С. В. Билинний Ілля Муромець: витоки епічного образу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 560 с.
Хроніка.
Пам’яті Кончі Сергія Вікторовича.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация